Líheň
Liběchov

Z historie vzniku rybárny

Lázně na Boží Vodě s vydatným minerálním pramenem byly založeny roku 1750 Karlem Hubertem hrabětem Pachtou z Rájova. Dochovala se unikání barokní dvoupatrová kaple Panny Marie, postavená přímo nad pramenem Boží Vody, zachován zůstal i velký lázeňský dům ve stylu klasicismu. Lázně byly obnoveny a rozšířeny  roku 1804 panem Jakubem Veithem. Nový lázeňský dům na Boží Vodě byl určen pro vanové lázně. Krásná empírová stavba byla situována na ose bývalé lázeňské promenády, dnes zvané "alej v Liběchově". V roce 1900 byl v budově zřízen špitál, v roce 1926 hostinec, po druhé světové válce rekreační dům ROH a v sedmdesátých letech 20. století sklad krmiva. Dnes budova čeká na své obnovení a nové využití.

Státní Rybářství Liběchov vzniklo zestátněním pstruhárny, založené roku 1934 v bývalém Lázeňském areálu na Boží Vodě. Pstruhárnu založil český Němec Karl Stutzig a do roku 1945 pstruhárna s odchovem pstruha obecného patřila k velkostatku Homolkových až do roku 1948, kdy byla zestátněna. V letech 1945-1947 se z Kalifornie dovážely jikry pstruha duhového. Roku 1952 se stal vedoucím Státního rybářství Václav Ráczek. V roce 1953 bylo v rybárně vytvořeno půl milionu kusů jiker pstruha duhového. V následujích letech bylo rybářství rozšířeno o rybník o výměře 2,4 ha a o soustavu odchovných nádrží. Roku 1954 do Rybářství nastoupil Jiří Vacek, potomek zakladatelů chovu pstruha obecného ve střední Evropě. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let započala rekonstrukce a modernizace rybářství pro šlechtitelskou stanici lososovitých ryb s jednou z největších a nejmodernějších líhní v České Republice. Po revoluci se vystřídalo několik majitelů a provozovatelů a od roku 2022 ji provozuje Český rybářský svaz, místní organizace Mělník pomocí firmy Líheň Liběchov s.r.o. Postupně probíhá rekonstrukce a modernizace.